- logo_uusi.jpg Jos tämä sähköposti ei näy kunnolla, klikkaa tästä
TAX EXPRESS
11/2012


Harhaanjohtavaa verouutisointia

Kansainvälisesti toimivien yritysten verojen maksaminen – tai pikemminkin väitetty veronmaksun välttely – on herättänyt runsaasti keskustelua viime aikoina. Merkittävissä suomalaisissa sanoma- ja aikakauslehdissä on julkaistu useita artikkeleja, joissa on mm. esitetty siirtohinnoittelu kansainvälisten konsernien verokikkailukeinona ja kyseenalaistettu eräiden yksittäisten kansainvälisesti toimivien konsernien Suomeen maksamien verojen määrä sekä konserniyhtiöiden keskinäisten toimien verotuksellinen hyväksyttävyys.

Sen lisäksi, että viimeaikaisesta hämmästyttäviin mittasuhteisiin paisuneesta verouutisoinnista välittyy jossain määrin verosääntelyn teknisen sisällön puutteellinen tuntemus, myös esitystavan ja otsikoinnin negatiivinen sävy luo täysin tarpeettomasti suurelle yleisölle virheellisen mielikuvan siitä, että verojen kiertäminen olisi tavanomainen käytäntö kansainvälisesti toimivien yritysten keskuudessa. On selvää, että väärinkäytöksiäkin esiintyy, mutta suurin osa yrityksistä haluaa toimia oikein ja erityisesti listatuissa yhtiöissä Corporate governance ei käytännössä edes anna mahdollisuuksia tahallisiin väärinkäytöksiin. Verotusta koskeva keskustelu on erittäin tervetullutta, mutta sen soisi olevan relevanttia, objektiivista ja asiasisällöltään oikein. Tämä edellyttäisi myös verotuksen teknisen sisällön avaamista ja ymmärtämistä.

Esimerkiksi siirtohinnoittelua on käytetty viimeaikaisessa uutisoinnissa melkeinpä veronkierron synonyymina. Yritykset tekevät kuitenkin parhaansa noudattaakseen Arm’s lenght- eli markkinaehtoperiaatetta sekä täyttääkseen hallinnollisesti raskaat ja monimutkaiset siirtohinnoitteludokumentointiin liittyvät vaatimukset. Itse asiassa useat yritykset haluaisivat jo etukäteen varmistaa verokohtelunsa, esimerkiksi siirtohinnoitteluun liittyvien tulkinnanvaraisten kysymysten osalta, mutta monesti tällaista ennakollista kannanottoa ei ole mahdollista saada, tai prosessi kestää kohtuuttoman kauan. Siirtohinnoittelua koskevien tulkintaratkaisujen jättäminen verotarkastusprosessiin ei ole yritysten intressissä, sillä siirtohintatarkastukset ovat yrityksille erittäin työläitä. Lisäksi kestää vuosia ennen kuin veroviranomaisen tekemästä siirtohinnoitteluoikaisusta johtuva kahdenkertainen verotus saadaan poistettua, jos silloinkaan. Tämä nostaa helposti konsernin efektiivisen veroasteen korkeaksi. Mainittakoon, että pelkästään OECD:ssä on vireillä tuhansia avoimia tapauksia, joissa valtiot eivät pääse keskenään yhteisymmärrykseen siitä, kenellä on verotusoikeus. Arvaatte ehkä, että nämäkin prosessit ovat erittäin pitkiä ja raskaita. Olisikin tärkeää, että veroviranomaiset ja yritykset voisivat yhteistyössä löytää keinoja verotuksen ennakoitavuuden parantamiseen.

Sinällään nyt keskustelun kohteena olevat teemat, kuten siirtohinnoittelu ja kansainvälisesti toimivien konsernien verotus, eivät ole uusia. Nykyinen maailmantaloudellinen tilanne, jossa useat valtiot kamppailevat alijäämäisten budjettiensa kanssa, kasvattaa kuitenkin painetta verotulojen keräämiseen sekä valtion oman verotusvallan turvaamiseen ja tämä luonnollisesti lisää myös aihetta koskevaa julkista keskustelua. Yleistysten esittäminen ja otsikkohakuinen kirjoittelu ei kuitenkaan edistä tilannetta minkään osapuolen näkökulmasta, vaan ainoastaan herättää turhaan epäilyksiä asiansa hoitavia yrityksiä kohtaan.

****************************

Tässä Tax Expressissä 11/2012 on mm. seuraavia uutisia:


Lämmintä viikonloppua toivottaen,

- anne_5.jpg Anne
Anne Launis
anne.launis@fi.pwc.com
puh. 040 755 7798


© PricewaterhouseCoopers Oy. All rights reserved.
Olet saanut sähköpostin, koska olet PwC:n postituslistalla. Muutoksia jakeluun voit tehdä täältä.